top of page

CLICK  

KLIKNI

ŠTO?        RASPORED            INFO 

or SCROLL DOWN TO GET THE INFO!

ILI SKROLAJ ZA VIŠE INFORMACIJA!

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

What it is?

 

Dance Inn is a mini-festival, or an international thematic event organized by de facto, a theatre company focused on contemporary performance art and live art.

Dance Inn takes an innovative approach to understanding festivals taking place in Zagreb and Croatia. Essentially, it is a pop-up weekend festival that collaborates with various artists, art collectives, institutions and venues depending on the topic selected to provide an in-depth and horizontal overview of the cultural community during a very brief period of time.

 

Dance Inn intends to mobilize dancers, cultural workers and performers. Through a number of workshops, public presentations of performances and projects by domestic and international artists, debates, meetings and events, the festival will explore new methods of presenting works of art, foster networking with the local and international communities and inspire art creation, exchange of knowledge and experience as well as to intensify collaboration of artists involved in the project.

Dance Inn intends to discuss and correlate contemporary dance and other forms of art during a brief period of time and inspire dialogue about the state of play of the contemporary art production in performance art, its reception and further potentials for establishing links between artists who are active in a number of different production forms.  

In 2017, Dance Inn will have two sessions:

Dance in Autumn in Zagreb Dance Center and Dance in Winter in Theater ITD.

Što je Dance Inn?

 

Dance Inn je mini festival, međunarodno tematsko okupljanje u organizaciji kazališne skupine de facto,  a fokusirat će se na suvremenu izvedbenu umjetnost i live art.

Dance Inn predstavlja inovaciju u shvaćanju festivalske ponude u Zagrebu i Hrvatskoj. Radi se o pop up vikend festivalu, koji se ovisno o svojoj temi udružuje sa različitim umjetnicima, umjetničkim kolektivima, institucijama i prostorima kako bi i dubinski i horizontalno obuhvatio širu kulturnu zajednicu u kratkom vremenskom trajanju.

Dance Inn želi mobilizirati plesače, djelatnike u kulturi i performere. Kroz plesne radionice, prezentacije predstava i projekata internacionalnih i domaćih umjetnika , debate, susrete i evente, festival će istraživati nove načine prezentacije umjetničkih radova, poticati umrežavanje s lokalnom i internacionalnom zajednicom te poticati umjetničku kreaciju, razmjenu znanja i iskustva te intenzivirati suradnju umjetnika uključenih u projekt.

Dance Inn  ima namjeru svake godine u svega par dana raspraviti i staviti u suodnos suvremeni ples i neku drugu granu umjetnosti, temu, te otvoriti polje za raspravu o stanju umjetničke proizvodnje u izvedbenim umjetnostima, načinima recepcije iste i daljnjim potencijalima povezivanja umjetnika koji djeluju u različitim formatima proizvodnje  suvremene umjetnosti.

U 2017., Dance Inn će se održati dvaput - Dance in Autumn u Zagrebačkom plesnom 
centru i Dance in Winter u Teatru &TD.

Schedule

FRIDAY, 13.10.2017.

20:00 Isabelle Schad: Double portrait (GER)

21:00 Petra Hrašćanec and Saša Božić: Love will tear us apart (CRO)

 

SATURDAY, 14.10.2017.

20:00 Isabelle Schad: Double portrait (GER)

21:00 Petra Hrašćanec and Saša Božić: Love will tear us apart (CRO)

 

SUNDAY, 15.10.2017.

17:00 Leonida Kovač: Portrait in contemporary art, conversation with the artists

20:00 Aleksandra Janeva Imfeld and Pravdan Devlahović: From then to now (CRO)

Off programme

Conversation:  Portrait in contemporary art, a discussion

Moderated by: Leonida Kovač

Following an introductory presentation by Leonida Kovač on the topic of the performances presented during the Festival, the discussion will gather artists, theoreticians, experts in the field and students from the Dance and Drama Academy in Zagreb in an attempt to raise the question about portraits in visual and performance art.

 

AFTER/PARTIES / EVERY DAY AFTER THE PERFORMANCES

Kolaž Caffe, 11 Amruševa St.

Dance in Autumn : PORTRAIT IN DANCE

in Zagreb Dance Centre

Click on the performance to get more info!

What?
Što?
Schedule
Raspored

Raspored

PETAK, 13.10.2017.

20:00 Isabelle Schad: Dvostruki portret (GER)

21:00 Petra Hrašćanec i Saša Božić: Love will tear us apart (HR)

 

SUBOTA, 14.10.2017.

20:00 Isabelle Schad: Dvostruki portret (GER)

21:00 Petra Hrašćanec i Saša Božić: Love will tear us apart (HR)

 

NEDJELJA, 15.10.2017.

17:00 Leonida Kovač: Portret u suvremenoj umjetnosti, razgovor s umjetnicima

20:00 Aleksandra Janeva Imfeld i Pravdan Devlahović: oD taDa Do saDa (HR)

Off program

Razgovor:  Portret u suvremenoj umjetnosti

Moderatorica: Leonida Kovač

Simpozij će okupiti znanstvenike i stručnjake te studente zagrebačke likovne , plesne i dramske akademije, a pokušat će rastvoriti pitanje portreta u likovnoj i izvedbenoj umjetnosti, uz uvodno izlaganje teoretičarke Leonide Kovač na temu odgledanih predstava na festivalu.

DRUŽENJA POSLIJE PREDSTAVA / SVAKI DAN

Kolaž, Amruševa 11

Dance in Autumn : PORTRET U PLESU

u Zagrebačkom plesnom centru

KLIKNI NA 
PREDSTAVU ZA 
VIŠE INFORMACIJA.

Info & Location

Price per a single show:

Double Portrait - 50 HRK / 25 HRK with a discount*

From Then Until Now - 50 HRK / 25 HRK with a discount*

Love Will Tear Us Apart - 30 HRK / 20 HRK with a discount*

 

Ticket Package Price:

Double Portrait / Love Will Tear Us Apart- 60 HRK / 40 HRK with a discount*

 

Festival Ticket - 100 HRK / 50 HRK with a discount*

*The discounted rate applies to students at art academies and all dance middle schools in Zagreb as well as to members of HDDU, UPUH and PULS.

Organized by:
de facto theatre group
239A/2 Grada Vukovara St.
www.defacto-theatre.com
Venue:
Zagreb Dance Center
10 Ilica Street
www.zagrebackiplesnicentar.hr
Press Inquiries:
Zrinka Šamija
zrinsamija@gmail.com

Info & Lokacija

Cijene po predstavi:

Dvostruki portret - 50 kn / 25 kn s popustom*

Od Tada do Sada - 50 kn / 25 kn s popustom*

Love will tear us apart -30 kn / 20 kn s popustom*

 

Cijene po paketima:

Dvostruki portret / Love will tear us apart - 60 kn / 40 kn s popustom*

 

Festivalska ulaznica (3 predstave) - 100 kn / 50 kn s popustom*

*Popust vrijedi za studente svih Umjetničkih akademija, članova HDDU, UPUH-a i PULS-a te za sve srednjoškolce svih plesnih škola u Zagrebu.

Organizator:
de facto kazališna grupa
239A/2 Grada Vukovara
www.defacto-theatre.com
Gdje:
Zagrebački plesni centar
Ilica 10
www.zagrebackiplesnicentar.hr
Medijski upiti:
Zrinka Šamija
zrinsamija@gmail.com

Who is who?

Tko je tko?

Lokacija
Anchor 3

Saša Božić artistic director// umjetnički voditelj

Andrea Remetin producer// producent

Ivan Mrđen producer // producent

Mario Gigović marketing and promotion // marketing i promocija

Zrinka Šamija public relations// odnosi s javnošću

   Supported by

   Uz potporu

ORGANIZED by
ORGANIZIRA

bottom of page